Heidi Vinge forsker på hvordan matjord verdsettes ved beslutninger og planlegging i sitt doktorgradsarbeid. Hun ble intervjuet i Nationen 1. september i anledning at antall innsigelser som blir behandlet på departementsnivå har gått ned.

Et funn i Vinge sin forskning er at det er vanskelig for lokalpolitikere å forholde seg til mer komplekse problemstillinger som går ut over fireårsperioden. Det er veldig mange forhold man skal forholde seg til i en arealplanprosess, og kommuneøkonomi blir ofte førende:
“- I iveren etter å oppfylle gode hensyn og skape vekst, kan et kommunestyre fort komme til å gå på akkord med mer langsiktige mål som naturvern og jordvern. En svekkelse av innsigelsesinstituttet kan være en utfordring for slike mål,” sier Vinge til Nationen.
Forvaltningen er bygd opp for å sikre at et forvaltningsnivå kontrollerer et annet, slik at ikke en del av systemet skal få for mye makt. Fylkesmannen skal passe på at nasjonale interesser blir fulgt opp i kommunene. Embetet har derfor mulighet til å fremme innsigelse på avgjørelser de finner strider mot nasjonalt vedtatte mål. Under regjeringen Stoltenberg I og II gikk antall innsigelser opp, noe som også var et mål. Det var en forståelse av at dette bidro til at statens politikk var bedre sikret ute i kommunene.
“- Fylkesmennene styrer jo etter signal fra regjeringa, det ligger jo i deres mandat, så når signalene fra regjeringa går på at lokalpolitisk enighet skal vektlegges sterkere, så er det klart at dette får følger for Fylkesmannen sin prioritering. Derfor er det ikke overraskende at antall innsigelser går ned når vi får ei ny regjering som har ønsker færre innsigelser og mer kommunalt selvstyre. Dette betyr at den lokale makten blir større, mens nasjonale interesser får en svakere stilling”, sier Vinge.
 
Tallene kan også bety at politikerne og fylkesmannen i større grad løser sakene ved lokal megling. Å få større debatt i kommunestyrene om natur og fellesverdier, mener Vinge er viktig:
“Man kan tenke seg at når lokalpolitikere opplever at nasjonale mål som natur og jordvern uansett blir passet på av Fylkesmannen, blir det mindre viktig å ta kampen lokalt. Når lokalpolitikerne nå ser at Fylkesmannen i mindre grad har innsigelser til arealplaner, kan det jo hende at debatten om disse verdiene blir sterkere ute i de enkelte kommunestyrene, når man ikke kan lene seg på at Fylkesmannen uansett vil komme med innsigelse. ”
Planavdelingen som behandler innsigelser til arealplaner ble flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet under regjeringen Solberg. Dette peker Vinge på som et mulig signal fra regjeringen:
“Å flytte planavdelingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tolkes som at regjeringen mener at miljø har blitt for mye vektlagt i innsigelsessaker.”
Mer i om forskningsprosjektet til Heidi Vinge kan du lese på forskningsprosjektet FORFOOD sin hjemmesidehttps://forfood.bygdeforskning.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.