Boken "Kjønn og næringsliv i Norge" er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. Seniorforsker Hilde Bjørkhaug er en av redaktørene bak denne boken.

Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner til foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Hvordan er maktfordelingen mellom kvinner og menn i norsk næringsliv? Kan krevende næringslivslederjobber kombineres med omsorgsoppgaver? Disse og andre spørsmål om kvinner og menn i utviklingen av norsk næringsliv er stadig tema for offentlig debatt. Kjønn og næringsliv i Norge er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. 
  
Dette er en bok som forskere, næringslivsledere, politikere, konsulenter og studenter kan bruke til å «tenke med» når kjønnslikestilling og makt i næringslivet er på agendaen. Boken bidrar med forskningsbasert kunnskap om mange tema forbundet med kjønn og næringsliv. Flere av de mest erfarne norske forskerne i feltet bidrar i boken. Forfatterne trekker i sine kapitler opp sentrale trekk ved fagutviklingen, samtidig som de viser til dagsaktuelle problemstillinger. Med ulike faglige perspektiver og ulike metodiske tilnærminger belyser boken et bredt sett av problemstillinger knyttet til entreprenørskap, eierskap, ledelse og styreverv. Hovedvekten ligger på Norge og norsk næringsliv, men flere av kapitlene ser debattene om likestilling i lys av det internasjonale og globale. Boken gjør opp tallmessig status for kvinner og menn i næringslivet, og diskuterer også hvordan kjønnsforskjeller oppleves, betydningen av kjønn som symbolsk størrelse og om muligheten for endring. 
  
I likestillingslandet Norge er næringslivet fortsatt kjønnsskjevt. En kunnskapsbasert debatt om likestilling i norsk næringsliv er avgjørende for å få til endring. Kjønn og næringsliv i Norge er skrevet for personer i næringslivet, politikere, byråkrater, studenter og andre som er interessert i likestillingsaspektene ved utviklingen av norsk næringsliv.  

Sagt om boken:   

«I bogen analyseres og behandles historiske og aktuelle temaer af relevans for ligestillingsspørgsmål, og det er tydeligt, at der ikke findes enkle svar på komplicerede problemer. Denne antologi burde være et ‘must’ for alle, der interesserer sig for hvilken betydning køn har i relation til næringslivet. Antologien er et vigtigt bidrag til forståelse af hvor Norge er på vej – i en stadig mere globaliseret og komplex verden.»  
Yvonne Due Billing , professor ved Institutt for sosiologi, Københavns Universitet
 
Kjønn og næringsliv i Norge ISBN: 9788202482305
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabet Ljunggren (red.)
Les mer om boken og kjøp den på Cappelen Damm sine nettsider

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.