I prosjektet ANIWEL skal det forskes på nettopp det. Bygdeforskeren i ANIWEL er antropologen Gro Follo. Hun inngår i et bredt tverrfaglig team som blant annet inkluderer personer med dyrevernfaglig og veterinærfaglig kompetanse.

Målsettingen for prosjektet er å produsere kunnskap om hvordan offentlige virkemidler kan utformes og anvendes på en slik måte at de effektivt bidrar til oppnåelse av dyrevelferdslovgivningens målsettinger. ANIWEL kombinerer kunnskap om utfordringene knyttet til implementering av dyrevelferdshensyn – sosialt, politisk, administrativt og økonomisk – med kunnskap om offentlig forvaltning, regelverk og hensiktsmessigheten ved bruk av ulike offentlig virkemidler. Initiativ til prosjektet kom fra Mattilsynet, men ligger under Norges Forskningsråd og er også finansiert av Forskningsrådet.
Prosjektet tar for seg håndtering av dyrevelferd både i primærproduksjonen og i slakterier. Som case i ANIWEL har forskerne valgt ut produksjonene sau, kylling og oppdrettslaks. Follo kommer til å vie sin forskningstid til sau og kylling.
 
Du kan lese mer om ANIWEL her: https://www.bygdeforskning.no/forskning/realisering-av-maal-for-dyrevelferd-i-den-norske-matsektoren
Les oppslag om ANIWEL hos NIBIO her: https://www.nibio.no/nyheter/hva-skal-til-for–f-god-dyrevelferd

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.