Forskernes foredrag og brukeres presentasjoner på konferansen «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket», 15. oktober på Stjørdal, er nå tilgjengelig for nedlasting.

Konferansen var sluttkonferansen for forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket». Både konferansen og prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med næringen. Det bar da også konferansen preg av: Forskerne formidlet ferske forskningsfunn, brukere formidlet forberedte tanker om veier videre, og brukerdeltakere i salen engasjerte seg sterkt i diskusjoner. På vegne av samtlige arrangører takker prosjektleder Gro Follo konferansedeltakerne for god innsats og stort engasjement.
Du kan lese mer om forskningsprosjektet her: https://www.bygdeforskning.no/forskning/ulykker-i-landbruket

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.