De som yter rådgivingstjenester til bønder skal være med for å møte jordbrukets utfordringer. Dette var en rød tråd i et forum som nylig samlet en rekke personer innenfor rådgiving og kunnskapsmiljøer i jordbruket.

– Endringskompetanse er nødvendig for bønder som skal gjennom ei bruksutbygging eller endring i driftsopplegg, sa Bjørn Gunnar Hansen fra TINE Rådgiving. Det trengs trening for å øve opp endringskapasiteten eller «evna til å halde hjula i gang medan ein endrar seg», sa Hansen.
Bøndene står overfor betydelige utfordringer i drifta, slik som løsdriftskrav fra 2024 i melkeproduksjonen, klimaendringer, leiejordsproblematikk og økonomi, slik en av innlederne, bonde Sissel Langørgen, formulerte det.
For rådgiverne er det egne utfordringer for å yte gode tjenester overfor bøndene. Blant temaene som ble diskutert i forumet var blant annet behovet for spisset kompetanse samtidig som det er behov for basiskompetanse, samordnet rådgiving mellom de ulike tilbyderne, kunnskapsutvikling hos rådgiverne og ny bruk av IKT.
Forumet ble arrangert 17. november med nærmere tredve personer fra en rekke organisasjoner og bedrifter. Norsk landbruksrådgiving på Ås stilte som vert da prosjektet Kompetent bonde inviterte til dette forumet for rådgiving og kunnskap i jordbruket.
Formålet med forumet var skape en møtearena hvor felles utfordringer for rådgiving i jordbruket kan tas opp og tiltak initieres.
Prosjektet Kompetent bonde, som ledes fra Bygdeforskning, har som mål å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. Prosjektet skal utvikle forskningsbasert kunnskap for å oppnå dette.
Mer informasjon på prosjekthjemmesiden kompetentbonde.no .
Kontaktperson: Egil Petter Stræte, prosjektleder

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.