Seniorforsker Hilde Bjørkhaug mener at landbruket kan og bør rekruttere flere kvinner, skriver hun i en kronikk i Bondebladet.

Bondebladet viser i de siste utgavene at det fremdeles er viktig å holde debatten om kvinner i landbruket levende. Det formidles opplevelser om at kvinner og menn ikke har like muligheter, at de behandles forskjellig. I denne kronikken vil jeg hevde at landbruket kan rekruttere flere kvinner hvis det vil, og at det også bør gjøres.
Dersom lærdom hentes fra den innsatsen som ble lagt ned for å rekruttere kvinner inn i styrene i landbrukssamvirkene, kan en oppnå bedre rekruttering til primærnæringene. Lærdom kan også hentes fra landbrukets fagorganisasjoner, som har lyktes godt i å rekruttere dyktige representanter til ledende posisjoner, mange av dem kvinner. Dette er tydelige eksempel på at landbruket kan om det vil, og forskning viser at det lønner seg.
Les hele kronikken på bondebladet.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.