Turismenæringen har de siste årene fått øynene opp for betydningen av mat med spesielle kvaliteter. En av pionérene på området har vært hotellet Rica Nidelven, nå Scandic Nidelven, i Trondheim. Artikkelen "Food as Attraction: Connections between a Hotel and Suppliers of Specialty Food" beskriver produktstrategien til dette hotellet og hvordan regionale matprodusenter “på sjø og land” bidrar til hotellets verdiskaping gjennom leveranser av mat med spesielle kvaliteter.

Artikkelen bidrar med innsikt gjennom å anvende en nettverksanalyse på koblingene mellom turismesektoren og matsektoren og effekten av koblingene. Rundt 15 leverandører, hvorav de fleste er lokalisert i hotellets region (Midt-Norge), leverer mat med spesielle kvaliteter til hotellet. Koblingene har ulike elementer («lag»).
For det første er det gjensidige ressursavhengigheter mellom hotellet og leverandørene.
Det andre elementet i koblingene er leveransekjeder (supply chains).
Det tredje elementet er bånd mellom aktørene, dvs. komplementære kapabiliteter (evner) og identiteter. Koblingene har ulike effekter for bedriftene.
De bidrar til stabil inntekt for matprodusentene og sikring av en essensiell produksjonsfaktor for hotellet (mat med spesielle kvaliteter). For det andre trigger koblingene kompetanseutvikling, noe som er viktig for innovasjon. For det tredje har koblingene positive konsekvenser for bedriftenes posisjon og synlighet i deres respektive bransjer og markedet. En spesiell innsikt fra prosjektet er at en produktstrategi som baserer seg på mangfold, i dette tilfellet av mat, har fordel av svake koblinger til mange leverandører snarere enn sterke koblinger til få leverandører.
De med tilgang kan lese artikkelen i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism .

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.