Norsk senter for bygdeforskning er en av partnerne på et nytt prosjekt om reiseliv som Norges forskningsråd ved programmet BIONÆR har innvilget. Prosjektet BIOTOUR skal analysere nøkkel-betingelser for framtidig utvikling av naturbasert turisme i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og skal gå over fire år. Les mer om prosjektet her:
https://www.nmbu.no/om/fakulteter/miljotek/institutter/ina/om-ina/aktuelt/node/25810

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.