De siste årene har klima-, mat- og energikriser satt press på norsk landbrukspolitikk. Grunnen til dette er blant annet fordi det produseres for lite mat i forhold til befolkningsveksten på verdensbasis, og endret klima gjør det vanskeligere å produsere mat der det har vært produsert mat tidligere.

Rapporten «Nyproduktivisme i norske partiers landbrukspolitikk» er basert på en casestudie av norsk landbrukspolitikk med analyse av debatt- og medieuttalelser, partiprogrammer og stortingsmeldingen «Velkommen til bords».
Norsk landbruk er beskrevet som «multifunksjonelt», som betyr at landbrukets oppgave har vært mange andre ting i tillegg til å produsere mat, for eksempel bosetting i distrikter, biologisk mangfold, bevaring av kulturlandskap og kulturarv. De nye globale utfordringene har skapt en fornyet drivkraft til å produsere mer mat, noe vi ikke har sett siden tiden etter andre verdenskrig. Dette skiftet i fokus blir omtalt som «nyproduktivisme».
Norsk landbrukspolitikk har ofte blitt ansett som «spesiell» og noe skjermet i internasjonal sammenheng, og det er derfor interessant å se hvordan de globale forholdene med økt press på matproduksjon trer frem i norsk landbrukspolitikk.
Denne rapporten viser hvordan de ulike partiene responderer på dette presset, og viser hvordan de plasserer seg i forhold til hverandre i det politiske landskapet. De politiske partiene har alle mål om å øke matproduksjonen, men ved nærmere analyser er det stor uenighet om hva dette innebærer og hvordan nå dette målet. Partiene bruker de samme begrepene, men snakker ulike språk, dels fordi de har ulike verdensbilder og syn på hva landbrukspolitikk er. Dette gir utfordringer for handling i møte med klima- mat- og energikriser, som behøver en økt bærekraftig matproduksjon.
Rapporten er skrevet av Renate M. Butli Hårstad som en del av AGROPRO-prosjektet ledet av NIBIO med Norsk senter for bygdeforskning som partner. Rapporten er sammenfattet på bakgrunn av hennes masteroppgave i statsvitenskap levert ved NTNU våren 2015.
 
Les mer om Agropro på Agropro.org

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.