Bygdeforskning har gjennom en rekke forskningsbidrag sett på likestilling, kvinner og makt i landbruket og arbeidslivet forøvrig. I anledning Kvinnedagen har flere av våre forskere vært synlige i media. Vi benytter i tillegg dagen til å presentere et lite utvalg av vår forskning på temaet.

I dag har seniorforsker Reidun Heggem blitt intervjuet i Nationen om hvorfor det kun er 15% kvinneandel av norske bønder. Hvorfor er ikke tallet høyere, siden odelsloven ble endret og likestilt i 1974?
Les artikkelen “Forsker: – Mysterium at kvinneandelen i landbruket ikke har økt mer” i Nationen.
Kvinner driver sammen med mannen
Til tross for likestilling gjennom odelsloven har bare 15 prosent av norske gårder en kvinne som hoveddriver.
Tidligere undersøkelser fra Norsk senter for bygdeforskning har vist at gårder som drives av kvinner, i større grad er avhengig av partnerens hjelp i arbeidet. Mens gårder som drives av menn i større grad er en enmannsjobb.
Hilde Bjørkhaug og Arild Blekesaune er forskerne bak studien som viste at profesjonaliseringen av den norske bonden i stor grad er forbeholdt menn. – Siden vi gjorde studien for noen år siden, har det ikke vært noe  mindre profesjonalisering av landbruket. Trenden er at flere for eksempel setter inn roboter i melkebrukene sine, sier Bjørkhaug til Bondebladet.
Artikkelen “Hun: jobber i fjøset. Han: jobber med jorda” kan du lese her (PDF).
I anledning Kvinnedagen viser vi til våre publikasjoner:
Kjønn og næringsliv i Norge (2015)
Boken “Kjønn og næringsliv i Norge” er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området. Seniorforsker Hilde Bjørkhaug er en av redaktørene bak denne boken.
https://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-bok-kjoenn-og-naeringsliv-i-norge
 
Kvinnebønder (2013)
I boka forteller 21 kvinnebønder fra Finnmark til Agder om sitt arbeid, sin levemåte og sine oppfatninger. Deres fortellinger viser at landbruk er et krevende, spennende og variert yrke og at det  kan være et godt yrke for kvinner. Kvinnene opplever glede ved å jobbe på lag med naturen. De lever meningsfulle liv. De er kanskje mer enn mannlige kolleger, opptatt av omsorg, for dyr, matjord, planter og miljø.
Seniorforsker Marit S Haugen har skrevet et kapittel i denne boken.
https://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/nyhetsarkiv/boka-kvinnebond
 
Feminisme uten kjønn? Argumenter for kjønnskvotering i norske styrer (2012)
Mangel på kvinner i styrerom og ledelse har vært et fellestrekk både for næringslivet og landbrukssektoren i Norge. I begge sektorer har kvoteringsformer blitt iverksatt for å endre denne situasjonen. Denne artikkelen fra seniorforsker Hilde Bjørkhaug og forsker Siri Øyslebø Sørensen analyserer begrunnelsen for å bruke kjønnskvotering for å bedre kjønnsbalansen i styrene.
Les mer her: https://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-artikkel-feminisme-uten-kjoenn-argumenter-for-kjoennskvotering-i-norske-styrer
Landbruket bør rekruttere flere kvinner (2015)
Seniorforsker Hilde Bjørkhaug mener at landbruket kan og bør rekruttere flere kvinner, skriver hun i en kronikk i Bondebladet.
Det formidles opplevelser om at kvinner og menn ikke har like muligheter, at de behandles forskjellig. I denne kronikken vil jeg hevde at landbruket kan rekruttere flere kvinner hvis det vil, og at det også bør gjøres.
Dersom lærdom hentes fra den innsatsen som ble lagt ned for å rekruttere kvinner inn i styrene i landbrukssamvirkene, kan en oppnå bedre rekruttering til primærnæringene. Lærdom kan også hentes fra landbrukets fagorganisasjoner, som har lyktes godt i å rekruttere dyktige representanter til ledende posisjoner, mange av dem kvinner. Dette er tydelige eksempel på at landbruket kan om det vil, og forskning viser at det lønner seg.
Les hele kronikken på bondebladet.no
 
– Dårlige holdninger mot kvinnebønder kan hindre rekruttering
Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det norske landbruket er definitivt ikke noe unntak, sier seniorforsker Reidun Heggem til Bondebladet.
Les artikkelen “– Dårlige holdninger mot kvinnebønder kan hindre rekruttering” her

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.