Denne vinteren gjennomfører Norsk senter for bygdeforskning en undersøkelse om lokalbefolkningens forhold til Dovrefjell og Sunndalsfjella.

Det foregår mye forskning i fjellområdet, og forvaltningstiltak blir iverksatt på bakgrunn av forskningen. Da er det viktig at også lokalbefolkningens bruk, meninger og holdninger blir tatt med i betraktningen
– Det er viktig for oss at forskningen inkluderer befolkningen som bor i området, sier Frode Flemsæter.
Det er forsket mye på villreinen, på turisters bruk av området og på næringsutvikling. Betydningen av fjellområdene for folk som bor i nærområdene har det vært forsket mindre på. Gjennom denne undersøkelsen får lokalbefolkningen en tydeligere stemme i både forskningen og forvaltningen av fjellområdene og lokalsamfunnene.
10. -11. mars sendes det ut brev til 2800 personer som er trukket tilfeldig ut til å delta i forskningsundersøkelsen. Disse er fra kommunene Lesja, Dovre, Folldal, Oppdal, Sunndal, Nesset og Rauma. Dette er kommunene som grenser til Snøhetta villreinområde i Dovrefjell eller Sunndalsfjella.
– Gjennom denne undersøkelsen får lokalbefolkningen en tydeligere stemme i både forskningen og forvaltningen av fjellområder og lokalsamfunn, sier Flemsæter.
De som får brevet i posten blir spurt om å gå inn på en bestemt nettside og svare på undersøkelsen på nettet, og det vil ikke ta mye tid for hver enkelt.
Man trenger ikke være kjent eller ha kunnskap om fjellområdet for å gjennomføre undersøkelsen, og det vil være helt avgjørende for prosjektet at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.
Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjektet om villrein, ferdsel og forvaltning, som foregår i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter.
Se også: Vil høre folkets mening – Opdalingen
Se også: Spør folket om fjellbruken – Opp.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.