Bygdeforskning er vertskap for Bikubens seminar om tverrfaglige kunnskaps- og kompetansemiljø i dag. Bikuben er et forskersamarbeid mellom primærnæringsinstituttene NIBIO, NOFIMA, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning.

For å utvikle gode tverrfaglige eller tverrvitenskapelige søknader trengs gode tverrfaglige kunnskaps- og kompetansemiljøer. Utvikling av slike miljø krever organisatoriske, så vel som relasjonsmessige og metodiske tilnærminger. Slike miljø kan utvikles av forskergrupper på egen hånd, for eksempel på basis av kontinuerlig og langvarig samarbeid om prosjektutvikling, publisering eller andre faglige og vitenskapelige aktiviteter. Men det er også et ansvar for instituttene gjennom strukturelle føringer og rammer å legge til rette for at slike miljø kan utvikle og etablere seg.
Bikuben har fått i oppgave å ta opp denne problematikken med grunnlag i 2+2 samarbeidet (NIBIO, NOFIMA, Veterinærinstituttet og Norsk senter for bygdeforskning) mellom primærnæringsinstituttene. I første omgang gjennomføres et seminar for forskningsledere og forskere i instituttene.
Program
 
Kl. 10 00 Velkommen
Kl. 10 10 Hva er tverrfaglig samarbeid, og hvilke muligheter og utfordringer gir det?              
Knut Holtan Sørensen, professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU (innlagt pause)
Kl. 12 00 Lunsj
Kl. 12 45 Case fra prosjektet Agropro
Erik Revdal, NIBIO: Introduksjon
Jostein Vik, seniorforsker, Bygdeforskning,
Opplegg og refleksjon om scenarier som metode for tverrfaglighet
Presentasjon av scenarier fra Agropro
Kl. 13 45 Pause
Kl. 14 00 Gruppearbeid
Kl. 15 00 Oppsummering av gruppearbeidet: Forslag til tiltak videre
Kl. 15 30 Slutt

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.