Bygdeforskning har fått bevilget penger til å utrede hvordan budsjettstøtten bidrar til å oppfylle landbrukspolitiske mål. Hovedmålet med utredningen er å styrke beslutningsgrunnlaget i utforming og forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler.

Utredningen skal ledes av seniorforsker Jostein Vik. Over de neste to årene skal Vik og hans gruppe se på innretningen og fordelingen av budsjettstøtten, kartlegge hvordan sosiokulturelle forhold hos bøndene virker inn på effekten av de landbrukspolitiske virkemidlene, analysere hvordan samspillet mellom landbrukspolitiske virkemidler og øvrige samfunnsmessige utviklingstrekk virker inn på oppnåelse av de landbrukspolitiske målene, og til slutt drøfte tiltak for å styrke effekten av budsjettstøtten som landbrukspolitisk virkemiddel.
Link til info på Landbruksdirektoratets nettside https://www.slf.dep.no/no/fou-midler/om-fou-midler/forskningsmidlene-for-jordbruk-og-matindustri-nye-utredninger-loser-mange-viktige-problemstillinger

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.