Klyngen med 46 partnere fikk nylig status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon. Bygdeforskning er med blant partnerne og skal bidra med kompetanse om samhandling for å få til innovasjon.

Skognæringsklyngen har satt seg som mål å ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Dette harmonerer med Bygdeforsknings ambisjon om å være en viktig kunnskapsleverandør til det grønne skiftet, som overgangen til bioøkonomien gjerne kalles.
Det må mennesker til for å få til et grønt skifte, og det må mennesker til for å få til en overgang fra dagens oljeøkonomi til morgendagens bioøkonomi. Utfordringene for det grønne skiftet er mange, men felles for de fleste er at det er mennesker som sitter på løsninger for å fjerne flaskehalser.
Skognæringsklyngen i Trøndelag består av et bredt partnerskap med virksomheter fra blant annet næring, FoU og forvaltning. I klyngen er det lagt strategier for økt bruk av tre i bygg, bruk av tre til fiske- og husdyrfôr, og bruk av trefiber i plast- og komposittmaterialer. For å realisere dette må det til tillitsbasert samhandling langs hele verdikjeden.
Arena er et av nivåene i klyngeprogrammet som Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd står bak. Det ble 20. juni tildelt Arena-status til tre nye klynger i tillegg til de 22 som var i gang fra før.
Mer om nyhetsoppslag fra Norges forskningsråd: https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Fire_nye_neringsklynger_gjennom_naloyet/1254019143701/p1174467583739
Mer om Skognæringa i Trøndelag: https://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=2863
Mer om Arena-programmet: https://www.arenaclusters.no/
Kronikk “Mennesket i bioøkonomien” av Follo og Stræte med relatert tema

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.