Ferske tal frå Nasjonalrekneskapen viser at nedgangen i sysselsettinga i landbruket har stansa opp dei siste åra. Talet på bruk som søkjer produksjonstilskot minkar med rundt 1000 bruk i året, men samla sysselsetting ut til å ha stabilisert seg rundt 45 000 årsverk. Kva kan årsaken vera?

Det kan vera ein kombinasjonen av gode jordbruksoppgjer under dei raudgrøne, auka arbeidsinnvandring og liberaliserte strukturpolitikken: Ein raud-grøn-blå bondecocktail med stabiliserande effekt? Med tanke på det grøne skiftet, ville det vera bra om sysselsettinga i landbruket no har stabilisert seg.
 
 
 
29.06.16, Reidar Almås – Har nedgangen i sysselsetjinga i landbruket stansa opp? – Aftenposten Morgen

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.