International Handbook of Rural Studies ble nylig utgitt med hele tre bidrag fra Bygdeforskning. Boka presenterer status quo og peker framover på viktige utfordringer. Professor David Brown, Cornell University, USA og professor Mark Shucksmith, Newcastle University, UK, er redaktører.

Katrina Rønningen er redaktør for temaet Miljø og ressurs, og har skrevet introduksjonskapitlet «Environment and resources: New and old questions for rural landscapes» til denne seksjonen.
Frode Flemsæter og Rønningen, begge Bygdeforskning, har i kapitlet «Multifunctionality, rural diversification and the unsettlement of rural land use systems» vist hvordan endrede preferanser, interesser og normer endrer verdien av, syn på og bruken av utmarka. I skjæringspunktet mellom økonomiske drivkrefter og moralske vurderinger formes bruken av våre (felles)arealer, og der skjer det også til dels en økende privatisering og fragmentering av areal og landskap.
Marit S. Haugen fra Bygdeforskning har sammen med Berit Brandth, NTNU, bidratt til en seksjon i boka om endringer i kjønn og bygdesamfunn. Kapitlet «Rural masculinity» er en gjennomgang av det siste tiårets forskningslitteratur om rural maskulinitet. I denne perioden har et sentralt tema vært endring og variasjon i maskuline praksiser og diskurser som et resultat av kriser og endringer i bygdenæringene.
M. Shucksmith & D. L. Brown (2016) (red.) International Handbook of Rural Studies. London, New York: Routledge

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.