Biosmart og Bygdeforskning arrangerer sammen med prosjektene SusValueWaste og Cycle konferansen «Research and innovation pathways towards a circular bio-economy».

 
 
Konferansen presenterer ny forsknings- og innovasjon som har formål å øke ressursutnyttelsen i de bio-baserte verdikjedene og få til en dreining mot en sirkulær bioøkonomi.
Målet med konferansen er å samle forskningsorganisasjoner på tvers av ulike forskningsdisipliner, industri og offentlige organisasjoner for kunnskapsformidling, nettverksbygging og initiering av fremtidig innovasjon og samarbeid både mellom industri og forskningsorganisasjoner i Norge og Europa.
 
Les mer om konferansen her: CONFERENCE 25-26 OCTOBER 2016 – COPENHAGEN
 Påmeldingslinken til konferansen: https://events.provisoevent.no/sinteffiskerioghavbruk/events/research-and-innovation-pathways-towards-a-circular-bio-economy/register

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.