Regjeringen har satt som mål at utslippene av klimagasser fra landbruket skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Skal man oppnå dette, trengs det langt mer effektive virkemidler enn det som til nå er foreslått. Å binde karbon gjennom produksjon av biokull er et tiltak med stor potensiale, som interessant nok har andre og vel så interessante fordeler som den potensielle klimaeffekten.

I det tverrfaglige prosjektet Capture pluss, som ledes av Sintef og finansieres av Norges Forskningsråd, studerer vi nå mulighetene for å implementere bærekraftige biokullsystemer i Norge. Gjennom en nasjonal survey har vi avdekket at norske bønder i liten grad kjenner til effektene av og fordelene med produksjon og bruk av biokull. Åtte av ti bønder har liten eller ingen kjennskap til biokull som klimatiltak eller jordforbedrer, men en av tre syns det er et bra tiltak når de får forklart hva det går ut på. Syv av ti sier at de ønsker mer kunnskap, mens økt effekt av kunstgjødsel og potensielt økte avlinger er tilleggsfordeler som trekkes frem som spesielt interessante.
Les hele kronikken “Biokull – landbrukets «klimagull»?” hos Nationen.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.