Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Aktive ferier er trendy og økte med 195 prosent fra 2011 til 2013 ifølge Innovasjon Norge. Norsk natur gir rike muligheter til å tilby kommersielle aktiviteter i naturen. Vi mangler imidlertid kunnskap om de naturbaserte reiselivsbedriftene som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen.
– Mange av disse bedriftene er små og faller ofte utenom den ordinære reiselivsstatistikken. En sentral del av forskningsprosjektet om naturbasert reiseliv, BIOTOUR, er derfor å få en oppdatert oversikt over antall naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge og status. Det vi egentlig vet om dem, er fra en tilsvarende undersøkelse vi gjorde i 2013, sier forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Stian Stensland, én av 22 forskere i det fireårige, tverrfaglig forskningsprosjektet som ledes av NMBU.
I løpet av våren 2017 vil forskerne foreta en stor, landsdekkende spørreundersøkelse. Der vil små og store naturbaserte reiselivsbedrifter bli spurt om blant annet hva annet hva de tilbyr av aktiviteter, forretningsmodell og bruk av nettverk.
– I tillegg ønsker vi å vite mer om hvordan bedriftene bruker naturen når de lager aktivitetstilbud til turister og bevissthet knyttet til bærekraft, sier Stensland.
Forventer vekst
I 2013 ble antallet naturbaserte reiselivsbedrifter anslått til 2-3000. Stensland tror 2017-tallene vil være noe høyere.
– Med veksten i reiselivet forventer vi at det er blitt startet opp flere naturbaserte reiselivsbedrifter. Noe av det vi ønsker å vite mer om, er hvilke målsettinger folk har for bedriften sin. Handler det primært om en livsstil eller er det å skape et levebrød basert på turistaktiviteter i naturen som er viktigst? Videre er det spennende å se om vi kan peke på noen endringer over tid for bedriftene.
Positive næringsaktører
NHO Reiseliv, Norges Bondelag, Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Hanen er partnere i prosjektet. De ser fram til å få mer kunnskap om de naturbaserte reiselivsbedriftene:
– Kartleggingen er i høyeste grad viktig for å drive utviklingsarbeid. Mange naturbaserte reiselivsbedrifter er i en gråsone, og fanges ikke opp i nasjonale statistikker. Derfor er det viktig å få en bedre oversikt over denne delen av næringen, sier seniorrådgiver i naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge, Haaken Christensen.
– Vi har allerede en del av denne type bedrifter som medlemmer, og ser et klart potensial til å utvikle næringen videre, sier daglig leder i næringsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat, HANEN, Bernt Bucher-Johannessen.
– Å få oversikt over de naturbaserte reiselivsbedriftene i Norge er en stor og viktig jobb. For vår del er det viktigste at kartleggingen bidrar til konkrete tiltak for å videreutvikle de naturbaserte reiselivsbedriftene, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelser, kultur, idrettsevent og destinasjonsselskaper i NHO Reiseliv.
Christensen understreker at det er viktig å tenke bærekraft når reiselivet skal utvikles videre.
– Vesten i antall turister til Norge er en fantastisk mulighet for norsk reiseliv, men vi må ha begge hendene på rattet og styre utviklingen i riktig retning, sier Christensen.
Tydelig avgrensing
Bernt Bucher-Johannessen er opptatt av hvordan man definerer en naturbasert reiselivsbedrift:
– Alle reiselivsbedrifter som opererer i naturen er ikke naturbaserte reiselivsbedrifter. Vi opplevde nok tallene fra 2013-undersøkelsen som litt høye. Derfor er det viktig å definere tydelig hva man legger i at en reiselivsbedrift er naturbasert, og også hvordan man definerer hva en reiselivsbedrift er.
I BIOTOUR-prosjektet defineres en naturbasert reiselivsbedrift som en kommersiell aktør som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen.
Detektivarbeid per telefon og nettsøk
Masterstudenter i naturbasert reiseliv ved NMBU, Ellen Røver Staveland og Gry Thyrrestrup, har kontaktet destinasjonsselskaper, turistkontorer, kommuner og næringsselskaper for å få oversikt over aktørene.
– Stort sett er vi blitt tatt godt imot når vi har bedt om informasjon. Mange småbedrifter er imidlertid ikke med i noe destinasjonsselskap. Disse bedriftene prøver vi da å lete opp via nettsøk, sier Thyrrestrup.
Slett ikke alle er klar over at den tilleggsnæringen de tilbyr turister i form av eksempelvis jakt- og fiskepakker, gjør dem til en naturbasert reiselivsbedrift.
– Det holder ikke eksempelvis å kun leie ut ei hytte eller kun selge fiske- og jaktkort. Men dersom du kombinerer hytteutleien med en aktivitet i naturen mot betaling, som jakt, fiske eller båtutleie, så definerer vi det som en naturbasert reiselivsbedrift, sier Staveland.
Se mer på NBMU sine sider
Saken er skrevet av Liv Røhnebæk Bjergene, kommunikasjonsrådgiver NMBU.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.