Arena Skognæringa i Trøndelag hadde sin oppstartkonferanse 17. og 18. oktober 2016. Nå møtes alle de involverte forskningsinstitusjonene og Arena-ledelsen på Bygdeforskning til det første forskermøtet.

Formålet med forskermøtet 14. desember er å få forskningsmiljøene til å bli bedre kjent med hverandre slik at man lettere skal få samarbeid og hente ut synergier der det kan være nyttig.
Bygdeforsknings engasjement i Arena Skog bunner i vår videre og utvidede satsing på skog og utmark.
Les mer om Arena Skog her https://www.kystskogbruket.no/artikkel.cfm?ID_art=2863
Les mer om Arena-programmet her https://www.arenaclusters.no/

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.