Bioøkonomien i seg selv løser ikke klimautfordringene. Men den kan gi et godt bidrag. Denne kronikken er skrevet av bygdeforskere Magnar Forbord, Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug.

I det pågående forskningsprosjektet «Biosmart» ved Norsk senter for bygdeforskning ser vi på hvilke faktorer som kan legge til rette for en overgang til bioøkonomien. Vi har spurt representanter fra bionæringene om hvilken rolle de ser for seg de kommer til å spille i denne overgangen og om de ser for seg samarbeid på tvers av sektorene. Det er spesielt innenfor sektorene akvakultur og bioteknologi at det er store forventninger til vekst gjennom bioøkonomien, spesielt når det gjelder økt matproduksjon. Når det gjelder økt produksjon av biomasse til energi er det også høye forventninger, særlig innen skogbruket.

Det er i dag relativt lite samarbeid på tvers av sektorene. I vår innledende undersøkelse finner vi at aktører i bionæringene heller ikke ser for seg utstrakt økning i samarbeid på tvers. Mellom de sektorene hvor det er samarbeid i dag er imidlertid forventningene til en fremtidig bioøkonomi høy. Mellom «blå» (hav) og «grønn» (land) sektor ser det ut til at det fortsatt er stor avstand. Dette kan sees på som et problem – eller som et potensial for endring. Vi vil følge opp muligheten for det siste. Strategien for bioøkonomi som nå er lansert har et hovedfokus på nasjonale behov og muligheter for verdiskaping og sysselsetting støttet av FoU. Aspektet bærekraft er ikke fraværende, men noe underordnet økonomikravet. I utviklingen av den nye bioøkonomien vil det være viktig at ambisjonene om verdiskaping avstemmes med behovet for bærekraft. Et eksempel på allsidig ressursbruk er biogassfabrikken som bygges i Skogn og som skal bruke restprodukter fra oppdrett og skogindustri.
Les hele kronikken i Adresseavisen (PLUSS) eller se PDF nederst i saken.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.