Norsk senter for bygdeforskning skal sammen med Lunds universitet og Eduardo Mondlane University delta i et kommunikasjonsprosjekt hvor de lager en videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik.

Målet med prosjektet er å utvikle en videodokumentar knyttet til Soltørk-prosjektet, som finansieres av Forskningsrådet Formas (https://www.ebd.lth.se/english/research/ongoing-research-projects/solar-food-project/). Prosjektet ledes av Lunds universitetet. Soltørk-prosjektet vil bidra til bærekraftig matkonservering i utviklingsland ved å utforske, tilpasse og kombinere solfanger-teknologi med nyutviklede membranposer for å konservere frukt som ellers ville gått til spille.
Foto: Ricardo Bernardo

Videodokumentaren fokuserer på testingen og evalueringen av de første Soltørk-prototypene, og vil ta for seg de mange tekniske, økonomiske og sosiokulturelle faktorene ved prosjektet.
Videodokumentaren vil ha innvirkning på formidlingen fra prosjektet på mange områder. For det første vil den synliggjøre prosess og funn for et bredere publikum, og gi et innblikk i forskning på teknologisk utvikling i utviklingsland. For det andre vil den gi innsikt i tverrfaglig samarbeid mellom naturvitenskap, samfunnsvitenskap og ingeniørarbeid, og for det tredje vil dokumentaren bidra til tverrkulturell forståelse ved å formidle fra livene til gårdbrukere i det rurale Mosambik.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.