- For Bygdeforskning er det viktig å tilrettelegge for en vitenskapelig karriere for våre forskere, sier direktør Harald A. Lein. Det er derfor svært gledelig å konstatere at Jostein Vik har fått opprykk til Forsker I i henhold til NTNUs retningslinjer for professorvurdering

Jostein Vik søkte 1. juni 2016 Norsk senter for bygdeforskning om opprykk fra forsker II til forsker I, og Norsk senter for bygdeforskning oppnevnte 8. juni 2016 følgende komité til å vurdere Viks
kompetanse:
Professor Emeritus Helge Hveem, Institutt for statsvitenskap, UiO.
Professor Jennifer Bailey, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
Professor Arild Blekesaune, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
Professor Arild Blekesaune har administrert komiteens arbeid.

Vurderingene har tatt utgangspunkt i «Forskertitler i Norsk senter for bygdeforskning» (19.04.2001) der det fremheves at de formelle vitenskapelige krav til forsker I skal tilsvare professorkompetanse innen relevant fagområde.
Komiteen har ut fra dette basert vurderingen av de publiserte arbeidene på «Retningslinjer for sakkyndig komite som vurderer vitenskapelig kompetanse for vitenskapelige stillinger ved Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU» (26.10.2016), som igjen er en konkretisering av de generelle retningslinjene i Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09 nr. 129) og NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger, fastsatt av NTNUs styre i møte 18.9.2009.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.