Rådhuset Vingelen skal i samarbeid med forskere på Bygdeforskning lage populærvitenskapelige analyser og rapporter på data fra spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk». Mange offentlige etater og organisasjoner har tidligere hatt god nytte av denne undersøkelsen for å drive god forvaltning og målrettet utviklingsarbeid i egen organisasjon og overfor landbrukssektoren. Gjennom det strategiske samarbeidet skal kunnskapen i enda større grad komme til nytte for de ulike brukergruppene.

Vi på Bygdeforskning er svært fornøyd med å ha inngått en strategisk samarbeidsavtale med Rådhuset Vingelen . Rådhuset Vingelen, som arbeider for livskraftige lokalsamfunn, har medarbeidere som utfyller vår egen forskningskompetanse meget godt, sier direktør Harald A. Lein i Bygdeforskning.

Samarbeidet medfører økte leveranser av brukernyttig ny kunnskap slik at offentlige etater og organisasjoner som har virksomhet av betydning i landbruket kan treffe bedre strategiske beslutninger i sin tilpasning til og utvikling av sektoren.

Trender i norsk landbruk er en nasjonal spørreundersøkelse som har vært gjennomført blant norske gårdbrukere annethvert år siden 2002. Databasen gir derfor informasjon om utviklingen innen landbruket over tid, sett fra bonden sitt ståsted.

– Databasen har vært et svært viktig kunnskapsgrunnlag som Bygdeforskning hovedsakelig har brukt i sin forskning, men presentasjon av materialet i et populærvitenskapelig format har ikke vært prioritert – før nå! Dette er resultater som vil være interessante for veldig mange, og vi er glade for å kunne bidra til at de kommer ut til et større publikum, sier daglig leder Hedvig Rognerud i Rådhuset Vingelen.

I begynnelsen av 2018 gjennomføres en ny runde av Trend-undersøkelsen, og våre populærvitenskapelige rapporter vil da skreddersys og utarbeides etter forhåndsbestilling. Det utarbeides forskningsbaserte analyser av utvalgte tema etter ønske. Eksempler på tema kan være optimisme/framtidstro, identitet/stolthet, investeringsbehov, produksjonsutvikling, kompetanse, leiejord, tilleggsnæringer og rovdyr/utmarksbeite. Vi satser på å ha leveringsklare rapporter i løpet av våren/sommeren 2018.

Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting. Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde. Selskapet holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune og eies og drives av 8 ansatte rådgivere med ulik kompetanse, sammen Med Tolga Os Sparebank og en rekke lokale aksjonærer.

Bygdeforskning er et nasjonalt forskningssenter for tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning innen flerfaglige rurale studier.

 

For nærmere informasjon kontakt:

Daglig leder i Rådhuset Vingelen Hedvig Rognerud, mobil nr. 903 63 096

Direktør Harald A. Lein i Bygdeforskning, mobil nr. 907 47 927

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.