Bygdeforsker Pia Otte er for tiden på feltarbeid i Mosambik, hvor hun sammen med svenske og mosambikiske forskningspartnere tester ulike metoder for konservering av frukt.

Mosambik er et fruktbart land, men samtidig er store deler av befolkningen underernært. Et av problemene er matsvinn – blant annet vokser frukt i rikt monn, men mye råtner og går til spille før det blir konsumert. Befolkningen har behov for videreforedlings- og konserveringsteknologi som kan brukes til å videreforedle og lagre frukt over lengre tid.

Hindre matsvinn

SOLTØRK er et treårig prosjekt som skal teste og implementere solfangerteknologi, som kombinert med en type membranposer kan brukes til å konservere frukt til syltetøy- og juiceproduksjon. Dette kan bidra til å hindre svinn, og samtidig gi bøndene muligheten til ekstra inntekter på markedet.

– Vi jobber med en type mandariner i dette prosjektet. Mandariner er tilgjengelige i stort monn i Inhambane, hvor vi er nå, men dessverre råtner mye av frukten før den blir brukt, forteller Pia Otte ved Norsk senter for Bygdeforskning.

– Vi lærer gårdbrukerne å lage syltetøy av frukten ved hjelp av membranposer og en soltørker. Mandarinene presses og saften konsentreres og pasteuriseres før den tømmes på membranposer og legges i en solfanger. Solfangeren får i gang tørkeprosessen, og membranposene holder insekter og bakterier unna. Vi har også testet denne prosessen med mango og ananas.

Tverrfaglig prosjekt

Prosjektet er tverrfaglig. Fysikere, ingeniører, matforskere og samfunnsforskere jobber i tett samarbeid med lokale bondeorganisasjoner.

– Min rolle i prosjektet, som samfunnsviter, er å legge til rette for samarbeidet mellom bøndene og forskerne for å sikre alles deltakelse i den teknologiske utviklingsprosessen, sier Otte.

– Vi benytter ulike deltakermetoder for å evaluere de ulike stegene i teknologiutviklingen og prosessen, inkludert utprøving av ulike syltetøyoppskrifter sammen med bøndene.

– Vi forsøker å jobbe tett med bøndene, men språkbarrieren er et problem. Jeg tok portugisisk språkkurs før feltarbeid i Lisboa og jeg har fortsatt med ukentlige språktimer i Trondheim, men det er fortsatt en utfordring å uttrykke seg godt, og å forstå andre. Mange av bøndene, spesielt kvinnene, snakker bare det lokale språket chopi.

Soltørk-prototyper

Det treårige prosjektet er nå inne i sitt andre år. I 2016 jobbet deltakerne fra prosjektet med to bondeorganisasjoner i Inhambane for å kartlegge bøndenes behov for denne typen teknologi, og hvilke frukter og produkter som foretrekkes.

– Noen frukter og produkter viste seg å være mer ettertraktet og interessante enn andre, som for eksempel helst mandariner, og heller syltetøy enn juice, sier Otte.

Basert på resultatene fra kartleggingen ble to soltørk-prototyper utviklet ved Lunds universitet. Det er disse to prototypene prosjektgruppen tester nå.

– Vi kartla også tilgjengeligheten av lokale materialer og bygde to prototyper med kun de materialene som var tilgjengelige i Mosambik. Disse blir nå testet på andre året, og bøndene læres opp i hele prosessen. Sammen med dem høster vi mandariner, presser og pasteuriserer dem, tømmer over i poser som legges på solfangeren, varmer opp igjen, og legger i kjølende vannbad. Vi lærer også bøndene å overføre syltetøyet til steriliserte glass så det er klart for salg.

– Vi håper vi har en endelig prototype klar innen 2018 som kan testes og forhåpentligvis implementeres og tas i bruk av bøndene. Vi skal også søke om ytterligere midler til forbedring av membranposene og implementeringsprosessen, ettersom vi har problemer med manglende tilgang til reservedeler og materialer til solfangerne og juicepressene. Vi har også behov for mer forskning som tar for seg bærekraftige verdikjeder for promoteringen av disse produktene, avslutter Otte.

Feltarbeidet blir filmet av regissør og professor Lars Henrik Ståhl ved Lunds universitet. Filmen skal brukes for å lage en forskningsdokumentar.

Prosjektet ledes av Lunds universitet og er finansiert av FORMAS.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.