Norsk senter for Bygdeforskning etablerer seg nå i Oslo, med et eget distriktskontor på Karl Johan. Distriktskontoret, som skal drive med samfunnsvitenskapelige utredninger og analyser, leier lokaler av Landbruksforskning Karl Johans gate 41A og flytter inn etter sommerferien 1. august.

– Vi er veldig glade og stolte over at vi nå etablerer et eget distriktskontor i Oslo, sier Harald Asbjørn Lein, direktør i Bygdeforskning. – Med dette rykker kunnskapen om det rurale nærmere sentralmakta, og det tror jeg er bra, sier Lein.

Distriktskontoret vil være et brohode for samfunnsforskerne ved instituttet Bygdeforskning. I tillegg skal Oslokontoret ha egen utredningsvirksomhet. Instituttet er et internasjonalt knutepunktet for ruralforskning og ligger ved NTNU i Trondheim.  Ved siden av forskning på lokalsamfunn, bygdeliv og kultur, har instituttet store prosjekter innen ressursforvaltning, verdiskapning og innovasjon og regionalutvikling.

Bygdeforskning rekrutterer nå medarbeidere til sitt Oslokontor og har foreløpig ansatt Bjørn Eidem og Per Christian Rålm. Eidem har bred erfaring, og har bl.a. vært Norges landbruksråd til EU og styreleder for NILF. Han vil bistå etableringen av et eget Oslokontor for Bygdeforskning i 2017. Rålm har flere års erfaring med å lede utredningsarbeid blant annet fra NIBIO.

– Vi legger nå grunnlaget for virksomheten i Oslo og jeg har store forventninger, sier Lein. – Målet  er å etablere en stab på 4 ansatte i første omgang, men på lengere sikt skal vi vokse. Med rekrutteringen av Rålm og Eidem har vi gode forutsetninger for å lykkes.

Oppslag i Nationen – Bygdeforskning opprettar kontor på Karl Johan i Oslo

Oppslag i Bondebladet – Bygdeforskning åpner kontor på Karl Johan

 

Kontaktpersoner:

Per Christian Rålm – 91728038

Bjørn Eidem – 91332277

Harald Asbjørn Lein – 90747927

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.