Sveitsisk jordbruksrådgiving møter mange av de samme utfordringene som rådgivere i Norge gjør. Dette er et av inntrykkene som sitter igjen etter en studietur til Sveits.

Rådgiverne blir stilt overfor komplekse spørsmål hos bøndene. Det er ulike typer bønder og ikke alle er like lette å komme i kontakt med. Det er mange bønder som sliter økonomisk. Det er også ei utfordring å holde rådgiverne faglig oppdaterte.

Rådgivinga er ulikt organisert enn i Norge. I Sveits har det offentlige en mye sterkere rolle. Det meste av jordbruksrådgivinga er eid og drevet av det offentlige. Kostnadene deles også ved at staten betaler halvparten av rådgivingskostnadene, mens bøndene betaler den andre halvparten. Et viktig argument for at staten dekker så mye, er at de er redde for at mange bønder som etterspør rådgiving, og som trenger det, ikke vil benytte seg av det hvis de må betale alt sjøl.

Det var også tydelig at multifunksjonelt jordbruk og familien blir sterkt vektlagt i den sveitsiske jordbrukspolitikken.

Det var prosjektgruppa i Kompetent bonde som nylig var på studietur i Sveits. Våre samarbeidspartnere i det sveitsiske forskningsinstituttet Agroscope hadde lagt opp et mangfoldig og interessant program for oss. I tillegg til besøk hos utdannings- og rådgivingssenter var det flere gårdsbesøk, samt et seminar om hva som skjedde da Sveits fjernet melkekvoteordninga i 2007-09, og de utfordringer som fulgte med det, blant annet for rådgiving.

Plansjer fra foredrag finner du i lenker nedenfor bildene (foto: Egil Petter Stræte).

 

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.