For å åpne nye dører i arbeidet med å løfte bygder, lokalsamfunn og distrikt skifter Bygdeforskning navn til RURALIS.

Ressursene, som skal danne grunnlaget for vår velferd etter oljealderen, finnes i stor grad i distriktene. Vi tror det er et stort uforløst potensiale i distrikts-Norge, som vi ønsker å bidra med å realisere gjennom økt kunnskap om det rurale. Vår forskning har i dag et bredere fokus enn ordet bygdeforskning favner. Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere.

Selv om vi nå skifter navn til RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning, skal det ikke være tvil om at våre forskningsområder fortsetter å være bygdesamfunn, lokalsamfunn, ressursforvaltning, distriktsnæringer, næringsutvikling, landbruk, verdikjedene for mat og kommunal- og regionalutvikling. Navneendringa gjenspeiler at vi siden opprettelsen i 1982 har gått fra å fokusere på bygdesosiologi, til å bli et tverrfaglig forskningsinstitutt, som ser på et vidt spekter som berører det rurale. I dag har vi forskere med bakgrunn i sosiologi, statsvitenskap, geografi, landbruks- og bedriftsøkonomi, sosialantropologi, helsefag – alle med rural spisskompetanse. Fremover ønsker vi å videreutvikle oss til en helintegrert verdikjede, med alt fra forskning til utrednings- og innovasjonsarbeid. Dette gjenspeiles av at vi nylig har fått et distriktskontor i Oslo, som knytter oss tettere sammen med organisasjonene og myndighetene med tilhold i hovedstaden.

Vi regnes som en av de europeiske spydspissene innen vårt forskningsfelt, og skal i 2019 arrangere den europeiske ruralsosiologikonferansen (ESRS) i Trondheim. I en tid med økt internasjonalisering av finansieringen av norsk forskning, har vi også behov for et navn som fungerer godt internasjonalt.

I forbindelse med navneendringa har vi fått oss ny hjemmeside på nytt domene og nye e-postadresser. Du finner oss nå på www.ruralis.no og på e-post post@ruralis.no. Skulle du ha behov for å ringe oss er telefonnummeret til sentralbordet +47 73 82 01 60 eller du kan gå inn på hjemmesiden vår og finne den aktuelle ansattes kontaktinformasjon.

 

For mer informasjon kan direktør Harald A. Lein nås på telefon 907 47 927 eller e-post
harald.lein@ruralis.no

Med vennlig hilsen

Harald A. Lein
Direktør

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.