Forskere fra hele Europa møttes i Portugal for å finne veier mot kunnskap og erfaringer som skal gjøre jordbruket i Europa bedre i stand til å utvikle seg i bærekraftig retning.

Nylig var Egil Petter Stræte fra Ruralis på samling i Portugal hvor et førtitalls personer fra alle de 13 deltakerlandene møttes for å planlegge den første studien som skal gjennomføres. Hva er det som foregår når bønder bestemmer seg for å endre på drifta, ta i bruk ny teknologi eller på annen måte gjøre nytte av ny kunnskap? Hvordan bidrar jordbruksrådgivere i denne beslutningsprosessen? Dette er to av spørsmålene som skal besvares i det europeiske forskningsprosjektet AgriLink.

Motivasjonen for dette arbeidet er å få fram kunnskap og erfaring som skal gjøre jordbruksrådgivere i Europa bedre i stand til å bistå jordbruket i å utvikle seg i en enda mer bærekraftig retning. Hvem disse jordbruksrådgiverne er kan variere. En del av studien består i å kartlegge hvem bondens hjelpere faktisk er innenfor ulike typer innovasjon, enten det er agronomisk, teknologisk eller sosialt.

Totalt skal godt over tusen europeiske bønder intervjues om hva som faktisk skjer når de tar i bruk innovasjoner og om deres forhold til rådgivere. I tillegg skal både rådgivere og andre nøkkelpersoner i jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem intervjues.

Det er ikke bare spørreundersøkelser som skal gjennomføres. Det skal også gjøres praktiske eksperiment for å utvikle bedre arbeidsmåter med innovasjon hvor bønder er involvert. Levende laboratorium kalles det også. Norge er ett av seks utvalgte land hvor dette skal prøves ut. Landbruk21Trøndelag er og vil bli sterkt involvert i dette.

Prosjektet koordineres av Pierre Labarthe ved INRA i Frankrike. AgriLink er finansiert av EUs Horisont 2020-program, og skal gå over fire år. Fra Norge deltar Ruralis som forskningspartner, mens Landbruk21Trøndelag er med som næringspartner.

Resultater fra prosjektet vil bli publisert offentlig blant annet på den internasjonale nettsiden til AgriLink og nettsiden til RURALIS.

Gruppearbeid Agrilink
En studie planlegges.

Her kan du lese mer om AgriLink

Kontaktperson: Egil Petter Stræte, RURALIS

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.