3. - 5. november 2020
00.00 - 00.00

Vi har gleden av å invitere deg til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse, ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter i Trondheim.

Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Nordisk fag-og forskningsmøte avholdes hvert andre år og i år er det Norge sin tur. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olav Hospital i Trondheim har tatt på seg å lede arrangementet.

Vitenskapelige samarbeidspartnere: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Hold av datoen! Lover interessante og fine dager i Trondheim, i november 2020. Følg med på nettsidene for oppdateringer:

Brit Logstein

Leder av Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Forsker ved Ruralis, og leder av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Epost: brit.logstein@ruralis.no/ Telefon: 99 58 23 86

Last ned flygeblad: Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.