Masterstudenter

Karina Salte

Kontorsted: Trondheim

Karina Salte har en bachelor i sykepleie, og tar nå en master i folkehelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun er masterstudent ved Ruralis, og skal skrive en kvalitativ master om mental helse blant bønder. Hun er knyttet til et prosjekt som pågår i Innlandet, og har Brit Logstein og Wenche Ann Similä som veiledere.