Ansatte

Ansatte / Masterstudenter / Maria Ellingsen Wold

Maria Ellingsen Wold

Masterstudent

Maria studerer master i geografi ved NTNU Trondheim. Masteroppgaven skal handle om vindkraftutbygging i den norske utmarka, der formålet med prosjektet er å se på oppfatninger om rettferdighet i forbindelse med dette. Veileder for prosjektet er Frode Flemsæter.

Nyheter

Ingen innlegg funnet.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner funnet

Prosjekter

Ingen projsekter funnet