Ledelse og administrasjon

Tamila Thomassen

Konsulent

Kontorsted: Trondheim

Tamila Thomassen er konsulent ved RURALIS. Hennes hovedarbeidsoppgave er å klargjøre rapporter, notater og faktaark for trykking og publisering på hjemmesiden. Thomassen er superbruker for forskningsinformasjonssystemet Cristin (Current research information system in Norway) og det åpne institusjonsarkivet Brage. Hun er også ansvarlig for Ruralis sin Årsmelding. Thomassen har tidligere jobbet som konsulent i fiskeribransjen og prosjektkoordinator i oljebransjen.