Bygdeforskning følger bioenergiprosjekt

Bygdeforskning gjennomfører en følgestudie av prosjektet ?Frå kratt til kroner?, som kobler rydding av kulturlandskap opp mot produksjon av bioenergi. Forskerne skal se på hva som er mulig å realisere av energiproduksjon, kulturlandskapsskjøtsel og næringsutvikling i sju kommuner i Møre og Romsdal.

Les mer

Bygdeungdom på flyttefot

De som kommer fra bygdenes øvre sosiale klasser er mer tilbøyelige til å flytte til byene, og de høster også den største gevinsten fra flyttingen. Det skriver cand.polit. Johan Fredrik Rye (35) ved Norsk senter for bygdeforskning i sin doktorhavhandling.…

Les mer

Sveriges landbruksuniversitet friskmeldt!

Norsk senter for bygdeforskning har på oppdrag frå Jordbruksdepartementet i Sverige gjennomført ei utgreiing om Sveriges landbruksuniversitet (SLU) si sektorrolle. No er arbeidet avslutta og resultata overleverte den svenske jordbruksministeren, Eskil Erlandsson.

Les mer

Hva er kvalitet?

Det er en økende interesse for mat med alternative kvaliteter. Men hva menes med kvalitet? Kan kvalitet måles? En ny studie viser hvordan begrepet ?kvalitet? konstrueres.

Les mer

Fortellinger om menn

At skogbruk blir assosiert med maskulinitet er velkjent. At maskuliniteten endres i takt med endringer i næringa, er kanskje ikke så kjent.

Les mer

Ny bok om økologisk landbruk

Hilde Bjørkhaug, forsker og sosiolog ved Norsk senter for bygdeforskning, har skrevet ett av kapitlene i den nye boken ?Sociological Perspectives of Organic Agriculture? som er redigert av Georgina C. Holt og Matthew Reed. Boken er en essaysamling som omhandler…

Les mer

Hvordan få opp hogsten?

Forskerne Hans Martin Storø og Roald Sand hevdet i en kronikk tidligere i sommer at lave priser på massevirke og industriflis er hovedårsaken til redusert tømmerhogst i Midt-Norge. I dagens Nationen (25.8.06) kommer bygdeforskerne Gro Follo og Magnar Forbord med…

Les mer

Konferanse: Den

At mangfoldet blant skogeiere vil kreve mange, vedvarende og varierte tiltak, er en av hovedkonklusjonene i undersøkelsen om Den ?nye? skogeieren ? hvordan øke avvirkninga i Trøndelag? Nærmere 170 personer deltok på den skogpolitiske konferansen på Stjørdal 21.03.06 hvor resultatene…

Les mer

ddkvnkvn

Les mer

cabvlÆF

Les mer

Utsagn fra flere næringsaktører og en rapport fra bransjeorganisasjonen NoBio peker på at det er vanskelig å få økonomi i produksjon av bioenergi. Samtidig etableres stadig nye bioenergivirksomheter. En ny studie ved Norsk senter for bygdeforskning ser på dette paradokset.

Les mer

Velkommen til Bygdeforsknings nye hjemmeside. Vi beklager at det fortsatt er litt problemer med enkelte funksjoner (søkemotoren), men det arbeides med saken. Dersom du har kommentarer til vår nye hjemmeside, gi oss gjerne tilbakemelding: post@ruralis.no

Les mer

I en kronikk i Klassekampen 7. juni diskuterer Reidar Almås det norske landbrukssystemet i lys av de siste års jordbruksoppgjør og den nye meldingen om landbrukspolitikk som kommer fra regjeringen om kort tid.

Les mer

22.- 25. august arrangeres den europeiske bygdesosiologikonferansen for 24. gang. Bygdeforskning markerer seg med totalt 16 forskningspresentasjoner og ledelse av fire av arbeidsgruppene på konferansen.

Les mer