A-4/13 Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects

I mange samfunnsvitenskapelige studier har fremveksten av økologisk landbruk blitt analysert i lys av politiske virkemidler, markedssituasjonen for økologisk mat og bøndenes egne motiver for landbruksproduksjon og for innovasjon. I artikkelen Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects som trykkes i tidsskriftet Geoforum, analyserer Hilde Bjørkhaug og Arild Blekesaune hvordan økologisk landbruk som innovasjon spres geografisk i Norge. Geoforum 5(2013): 201-210

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.