A-04/99 Landbrukskvinners bidrag til husholdets levekår – arbeid og inntekt i et komparativt perspektiv.

Landbrukskvinner arbeider flere timer per uke i inntektsgenererende arbeid og de arbeider i gjennomsnitt 8 timer mer med husarbeid og ulønnet hjelp og omsorg, sammenlignet med andre norske kvinner. Kvinner som ikke har lønnsinntekter utenom gården får best betalt for gårdsareidet, men de tjener likevel mindre enn de som har tilleggsinntekter fra lønnsarbeid.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.