R-02/04 Grønn omsorg og Inn på tunet

Dette er frekvensene fra en spørreundersøkelse til alle norske bønder som tilbyr tjenester av typen Grønn omsorg/Inn på tunet. Undersøkelsen ble gjennomført i årsskiftet 2003/04. Rapporten omfatter følgende tema: typer tilbud og målgrupper for tjenestene, antall brukere og hyppighet, kjønnsfordeling og etnisk bakgrunn blant brukerne, aktiviteten på gården og bondens rolle i tilbudene, sysselsetting på gården, økonomi og kontrakter, bondens erfaringer og motiver for å etablere slike tilbud, bakgrunnsvariabler om bonden. Spørreundersøkelsen er en del av forskningsprosjektet ”Grønn omsorg – fleksibel spesialisering eller tradisjonelt mangesysleri”, som gjennomføres i perioden 2003-05.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.