Kontormiljø
Foto: Colourbox

Kjønn og likestilling

Kjønn og likestilling

Kjønnsforskning innenfor ressursforvaltning spenner fra forskning av kvinner og menns tilgang på posisjoner innenfor forvaltningsfeltet til analyser av maskuline og feminine utøvelser av forvaltning.