Bygdeutvikling er å ta vare på og utvikle naturgitte, sosiale og kulturelle og menneskelige ressurser i bygdesamfunnet med sikte på næringsvirksomhet, produksjon av fellesgoder og videreføring av et godt sosialt miljø.

Med tilbakegang i tallet på arbeidsplasser i tradisjonelle bygdenæringer som landbruk og fiske, øker behovet for å supplere med andre muligheter for inntekt og sysselsetting.

Nye arbeidsplasser, spesielt for ungdom, kvinner og folk med høyere utdanning har vært et politisk mål i Norge siden slutten av 1980-tallet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.