Distriktsutvikling er å fremme den økonomiske og sosiale utviklinga og bedre levevilkårene i utkantdistriktene. Distriktsutvikling har vært et sentralt politisk spørsmål i etterkrigstida helt siden gjenreisingen. Nedgang i sysselsettinga i primærnæringene medførte at folketallet gikk tilbake i utkantene. Denne tendensen ble søkt motvirket ved for eksempel etablering av Distriktenes Utbyggingsfond i 1961.

Distriktsutbygging og distriktspolitikk omfatter tiltak og virkemidler som settes i verk i offentlige og private regi for å utvikle distriktene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.