Vi forsker på energiskifte i tverrkulturelle sammenhenger, utvikling og bruk av fornybar energi–spesielt bioenergi og solenergi i landbruk, samt energi og matsikkerhet.