Norsk økonomi er naturressursbasert, og lovgivning, fordeling og tilgang for særskilte økonomiske aktører på den ene siden og almenheten på den andre skjer i et spenningsfelt mellom nasjonal lovgivning, praksis og normer, og internasjonale konvensjoner, markeds- og teknologiendringer.

Forskningen vår undersøker politikk og forvaltning knyttet til f. eks. konkurrerende arealbruk og forvaltning i kystsonen og innen havbruk, i skogen og i den tverrgående bioøkonomien, og endringer i syn og praksis knyttet til både bruksretter og intellektuelle rettigheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.