Ruralis har pågående forskning knyttet til utviklingen i fiskeri- og kystsamfunn. Vi studerer endringsprosesser i næringa og ser på hvordan dette henger sammen med politikk og utvikling i kystsamfunnene for øvrig