Forskning på helse og trivsel hos de som arbeider i landbruket og andre primærnæringene er en forskningsaktivitet som har vært med Ruralis siden etableringen av forskningsinstituttet. Denne forskningen fokuserer særlig på yrkesrelatert helse i landbruket (både jordbruk og skogbruk).

Vi har også forskningsaktivitet på helsetema utenfor primærnæringene. Her er forskning på helsetjenestetilbud sammen med forskning på hvordan helse og helseatferd generelt varierer etter bosted sentrale tema for vår forskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.