Kjønn og likestilling er et gjennomgående forskningstema for flere av våre forskningsområder. Ruralis har en lang tradisjon for forskning på kjønn og likestilling i landbruket. Eksempler er beskrivelser av endringer i hushold og arbeidsliv i sammenheng med urbanisering og sentraliseringsbølger. Senere kom forskning som viste hvordan både menn og kvinner profesjonaliseres i bondeyrket. Nyere forskning har sett på kvinners inntreden i ledende posisjoner i næringa og har studert effekter av dette for måten ledelse og næringsutøvelse kan endre seg med bedre kjønnsbalanse på alle nivå i næringa. Vi har også forsket på kjønn og likestilling i en levekårsramme, blant annet ved samlivsbrudd i landbruket. Kvinnebonde er også et begrep som ble innført av forskere fra Bygdeforskning/Ruralis på 90-tallet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.