Kjønn og likestilling er et gjennomgående forskningstema for flere av våre forskningsområder. Vår forskning innenfor kjønn og likestilling spenner fra studier av kvinners og menns endra roller i hushold og arbeidsliv til studier av kjønnede effekter av adferd. Vi har gjennomført forskningsprosjekt som har studert likestilling i landbruket, kvinners rolle i landbruket, styrerommet, kvinner i landbruksorganisasjonene, kvinner i skogbruket og maskulinisering. Vi har også forsket på kjønn og likestilling i en levekårsramme, blant annet ved samlivsbrudd i landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.