Vi studerer særlig samspillet mellom landbruk og samfunn for eksempel forvaltning av kollektive goder, landbrukets plass i verdikjeder, makt og politikk og strukturutvikling og geografisk utbredelse.

Gjennom en periode på femten år har vi annethvert år gjennomført studien Trender i norsk landbruk. Dette er en bred kartlegging av den sosiale, økonomiske og økologiske utviklinga i næringa og brukes av fylker og kommuner i deres arbeid for å utvikle næringa samt som datagrunnlag for vår forskning på området.

RURALIS er også sekretariat for Landbruk21 Trøndelag. Ved å fremme synergier mellom blå og grønn sektor, skal Landbruk21 Trøndelag dyrke og videreutvikle nye og lønnsomme forretningsidéer i trøndersk landbruk.

Gjennom arbeidet i næringsgruppene i Grønn Forskning Midt-Norge, rigges årlige møtepunkt mellom gårdbrukere, rådgivere, forskere og det offentlige for å jobbe fram brukerinitert jordbruksforskning. Ved å legge til rette for at næringa selv bestiller relevant forskning, bidrar dette på sikt til næringsutvikling i landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.