Landskapet er de fysiske omgivelsene våre, slik de oppfattes av oss mennesker. Landskapet oppfattes ulikt, alt ut i fra hvilke verdier og behov menneskene som beskuer landskapet har.

Ruralis forskning på dette feltet omhandler prosesser knyttet til bruk, verdsetting, vern og forvaltning av natur, kulturlandskap og kulturarv i fjell-, innland-, kyst- og byområder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.