Vi har lokalsamfunnet som ramme for mange av våre prosjekter. Skolenedleggelse og skolens betydning for lokalsamfunnet er ett eksempel.

Hvert tredje år gjennomfører vi den nasjonalt representative spørreundersøkelsen Lokalsamfunnsundersøkelsen. Denne undersøkelsen undersøker sosiokulturelle forhold i rurale og urbane lokalsamfunn. Den omfatter blant annet temaer som bostedets betydning for levekår, trivsel og tilhørighet, innbyggernes tilgang til ulike tjenester, sosiale nettverk, engasjement og deltakelse. I og med at undersøkelsen gjennomføres regelmessig kan vi måle hvordan oppfatningen utvikler seg over tid.

To Ruralisforskere har nylig vært redaktører for boka “Lokalsamfunn”, som sammenfatter et mangfold av forskningsperspektiv på lokalsamfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.