Lokalsamfunnet er rammen for mange av våre prosjekter. Sentralt for vår forskning på lokalsamfunn i bygd og by står utviklingstrekk knyttet til endringsprosesser og nye tilpasninger.

Hvert tredje år gjennomfører vi vår nasjonalt dekkende Lokalsamfunnsundersøkelse, som ser på sosiale og kulturelle forhold i rurale og urbane lokalsamfunn. Spørreundersøkelsen omfatter tema som bostedets betydning for levekår, trivsel og tilhørighet, innbyggernes tilgang til ulike tjenester, sosiale nettverk, holdninger til innvandrere, lokalt engasjement og deltakelse. Da undersøkelsen gjennomføres regelmessig kan vi se hvordan ulike forhold og oppfatninger endrer seg over tid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.